POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 maja 2005 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-6-05

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego:

1. Waldemar Kazimierz PŁÓCIENNIK

II. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

2. Cezary WÓJCIK — w Lublinie

III. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

3. Artur Grzegorz ADAMIEC — w Kielcach

4. Beata BŁAŻEJCZYK — w Łomży

5. Marek Andrzej BONIECKI — w Kielcach

6. Maciej Sławomir BUSZ — w Poznaniu

7. Marzena Ewa BUSZKA — w Bielsku-Białej

8. Olgierd Rafał DĄBROWSKI-ŻEGALSKI — w Olsztynie

9. Ireneusz Zbigniew DRZAZGA — w Poznaniu

10. Olga Alina GORNOWICZ-OWCZAREK — w Katowicach

11. Krzysztof HEJOSZ — w Katowicach

12. Dariusz Jacek JANISZEWSKI — w Gdańsku

13. Anna JUDEJKO — w Poznaniu

14. Barbara Joanna KRYSZTOFIAK — w Łodzi

15. Anna Elżbieta KULCZEWSKA-GARCIA — w Poznaniu

16. Agnieszka Maja MARCHLEWICZ — w Poznaniu

17. Anna Janina MATYSIAK — w Kielcach

18. Jolanta Ewa MIKA — w Bielsku-Białej

19. Dorota Maria OCHALSKA-GOLA — w Łodzi

20. Anna Beata PAĆ — w Kielcach

21. Danuta Zdzisława PONIATOWSKA — w Suwałkach

22. Edyta SIKORSKA — w Kielcach

23. Małgorzata SUSMAGA — w Poznaniu

24. Mariusz Mirosław SYGRELA — w Poznaniu

25. Janusz Jerzy ŚNIATECKI — w Poznaniu

26. Włodzimierz Michał WITT — w Gdańsku

IV. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

27. Dominik Filip BOBREK — w Legnicy

28. Jarosław KONOPKA — we Włocławku