POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 listopada 2008 r. o nadaniu orderów

Rej. 265/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej nauki w dziedzinie prawa karnego, za osiągnięcia w działalności naukowo-dydaktycznej, za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Paluszyńska-Daszkiewicz Krystyna Czesława,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej nauki w dziedzinie prawa karnego, za osiągnięcia w działalności naukowo-dydaktycznej, za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Chełmicki-Tyszkiewicz Leon Krzysztof, 3. Macior Władysław.