POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 listopada 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 175/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za rozwijanie polsko-brytyjskiej współpracy, za działalność społeczną, kombatancką i polonijną odznaczeni zostają obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Ostoja-Koźniewski Jerzy Józef, 2. Zaleski Jerzy Jan,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Jarkowski Mieczysław Stefan, 4. Korabiowski Józef Jan, 5. Ostrowski Adam,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Filipowicz Tadeusz, 7. Muszyński Lech Stanisław, 8. Tarczyński Jan Michał, 9. Tybulewicz Albin, 10. Wolwowicz Wiesław Jan,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Biger Henryk Teodor, 12. Brodzińska Izabella, 13. Budzyńska Julia Laura, 14. Rychlik-Sharp Elżbieta Irena, 15. Świeńczyk-Pyka William,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Durkacz Kazimierz Piotr, 17. Tybulewicz Tuliola Sylwina,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

18. Bird Colin Carmichael, 19. Długołęcka-Graham Maria Jadwiga, 20. Soból Zbigniew Władysław, 21. Zawiński Józef,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Borland Michael Thomas.