POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 listopada 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 174/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają obywatele Ukrainy:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwijania polsko-ukraińskiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Dutkiewicz Teresa Maria, 2. Kowalska Łucja, 3. Marynowycz Myrosław, 4. Olijnyk Petro, 5. Popławski Włodzimierz, 6. Sendeha Ołeksandr, 7. Sudomlak Bolesław, 8. Zappe Irena, 9. Zappe Jadwiga,

za zasługi w działalności na rzecz rozwijania polsko-ukraińskiej współpracy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Batenko Taras, 11. Kubiv Stepan.