POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 listopada 2006 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 171/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Borysiuk Zbigniew, 2. Jutrzyna Ewelina, 3. Kuczyńska Jadwiga Wanda, 4. Nabagło Anna Małgorzata, 5. Szczęsna-Antczak Mirosława Halina, 6. Wojan Zbigniew Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Bochenek Anna, 8. Broniatowska Maria Stanisława, 9. Brozi Andrzej, 10. Chłód Maria Teresa, 11. Chwała Wiesław, 12. Cieślakowski Stanisław Janusz, 13. Cupiat Piotr Jacek, 14. Czarkowska Irena, 15. Duraj Ryszard Krzysztof, 16. Furman Ewa, 17. Gazicki-Lipman Maciej, 18. Grądziel Sławomir, 19. Gzik Marek Krzysztof, 20. Holajn Piotr, 21. Huebner Jarosław Andrzej, 22. Iciaszek Jacek Daniel, 23. Jackowska-Strumiłło Lidia Maria, 24. Jagiełło-Kowalczyk Magdalena, 25. Jaskulska Elżbieta, 26. Jaszczak Grzegorz, 27. Jelonkiewicz Jerzy Stanisław, 28. Kaflowska Krystyna Grażyna, 29. Kałuża Tomasz Ryszard, 30. Kapyszewska Ewa Krystyna, 31. Kazimierski Piotr Eustachiusz, 32. Kobyłecki Rafał Paweł, 33. Kokosiński Zbigniew, 34. Kokurewicz Tomasz Sławomir, 35. Kopczyński Jacek Andrzej, 36. Korycki Ryszard Jerzy, 37. Kotarba Dorota Teresa, 38. Kwiatkowski Krzysztof Jarosław, 39. Leszczyszyn Andrzej, 40. Lisik Krystyna Maria, 41. Lont Mirosława Krystyna, 42. Luciński Witold Andrzej, 43. Łączek Stanisław, 44. Marnik Joanna Maria, 45. Marszałek Hanna Małgorzata, 46. Marzjan Krzysztof, 47. Mickiewicz Elżbieta, 48. Mroczka Krzysztof Marek, 49. Niedźwiecka-Filipiak Irena Celina, 50. Orawiec Grażyna Zofia, 51. Osiński Andrzej Lech, 52. Partyka Iwona Maria, 53. Pauszek Andrzej Jakub, 54. Pelczarski Zdzisław, 55. Płotkowiak Maciej, 56. Prusinowska Agnieszka, 57. Przybylski Mariusz Jarosław, 58. Radłowski Mieczysław Kazimierz, 59. Rak Zdzisław, 60. Romanowicz Wiesław, 61. Rozpondek Marek Kazimierz, 62. Rutecka-Kwaśniewska Bożena Aleksandra, 63. Salamon Wojciech, 64. Sarosiek Wiesław, 65. Sawicki Mirosław, 66. Sobczak Mieczysław, 67. Spolitakiewicz Roman Stefan, 68. Szocińska Ewa Maria, 69. Szulc Stefan, 70. Świerczek Marian Aleksander, 71. Świstocka Renata, 72. Świszcz Piotr Mirosław, 73. Urbańska Elżbieta Marta, 74. Vastmans Marta Barbara, 75. Winskowski Piotr, 76. Zajda Danuta Maria, 77. Żeligowski Andrzej.