POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 listopada 2006 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 168/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Barcikowska Danuta,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Gałek Krzysztof, 3. płk Lewsza Leszek, 4. Sieradz Michał, 5. ppłk Suski Cezary Tomasz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. płk Kasprzak Krzysztof, 7. płk Luma Andrzej Józef, 8. ppłk Pyła Jarosław Stanisław, 9. mjr Thomas Mariusz Paweł, 10. Waliłko Czesław Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Budziński Janusz Michał, 12. Butowtt Maria Teresa, 13. Chmielewski Przemysław Łucjan, 14. ppłk Dośpiał Jarosław, 15. Gospodarek Grażyna, 16. Górecki Piotr Wojciech, 17. Jaworski Marek, 18. ppłk Jurek Mariusz, 19. st. chor. szt. Kamiński Dariusz, 20. Lewandowski Krzysztof Franciszek, 21. mjr Małek Andrzej Stefan, 22. ppłk Marciniak Jarosław, 23. mjr Obrębski Mirosław, 24. Opaliński Edward Leopold, 25. Osiadacz Robert Felicjan, 26. Roszkowski Bogusław, 27. Siedlecki Zygmunt Tadeusz, 28. Skalska Ewa Zdzisława, 29. płk Sornat Janusz Piotr, 30. ppłk Stasiak Arkadiusz, 31. Stengiel Janusz, 32. mjr Szczepkowski Rafał Andrzej, 33. ppłk Szyszka Andrzej Waldemar, 34. Talarek Norbert, 35. st. chor. Wasylczyszyn Stanisław, 36. mjr Wiśniewski Wiesław Ryszard, 37. Zalewski Jarosław, 38. ppłk Źródlewski Radosław,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przemysłu rolno-spożywczego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Malgrem Józef Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Świst Jan,

na wniosek Ministra Transportu za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Dwojak Grzegorz, 42. Gadomski Marian Marcin, 43. Zaleski Jerzy Ludwik,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Antonowicz Mirosław Andrzej, 45. Bożek Andrzej, 46. Czubek Artur Stanisław, 47. Dwornicki Jerzy, 48. Hotloś Maria, 49. Jakubowski Romuald Zdzisław, 50. Jankowski Janusz, 51. Jusiński Marian, 52. Śmigiera Włodzimierz Jerzy, 53. Zabroń Krzysztof Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Brzeziańska Danuta, 55. Krzciuk Zenon Franciszek, 56. Kuśmierczuk Czesław, 57. Niemiec Ryszard, 58. Piasecka Mirosława Maria, 59. Piąstka Józef Kazimierz, 60. Synajewski Edward Andrzej, 61. Szczęśniak Jadwiga Leokadia,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Grzybek Aleksander Adam, 63. Zieliński Albin,

na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Załoga Zbigniew Stanisław,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

65. por. Michalski Tomasz,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

66. Maliszewska Beata.