POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 kwietnia 2009 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 88/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) postanawia się, co następuje:

§ 1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń treść postanowienia następująca po stówach „odznaczeni zostają” otrzymuje brzmienie:

za wybitne zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Nawrocki Zbigniew, 2. Suleja Włodzimierz Stefan, 3. Żaryn Jan Krzysztof,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Baster Jan Władysław, 5. Gabrel Dariusz Tadeusz, 6. Koczwańska-Kalita Dorota Anna,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Gontarczyk Piotr, 8. Kamiński Łukasz Andrzej, 9. Kołodziejski Jan Witold, 10. Łabuszewski Tomasz Wojciech,

za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Grabowski Waldemar, 12. Kruk Marzena, 13. Kulikowski Zbigniew, 14. Łuczak Agnieszka Estera, 15. Pawłowicz Jacek Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Byszuk Dariusz, 17. Krzysztofik Marcin Hubert, 18. Młynarczyk Wiesława, 19. Piekarska Anna Monika, 20. Poleszak Sławomir, 21. Wnuk Rafał.

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 17 lutego 2009 r.