POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 650/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Greckiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Grecji, za promowanie polskiej kultury i historii

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Ks. Archimandryta Dimitriou Serafini Stylianos, obywatel Kanady za zasługi w rozwijaniu polsko-kanadyjskiej współpracy, za działalność na rzecz zachowania pamięci o ofiarach Holocaustu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Marceau François, obywatelka Republiki Litewskiej za zasługi w popularyzowaniu polskiego folkloru

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Bogdanowicz Krystyna,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec:

w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy, za działalność na rzecz ratowania zabytków kultury i sztuki w Polsce, za zaangażowanie w proces polsko-niemieckiego pojednania

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Ks. Kardynał Meisner Joachim,

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury, za działalność na rzecz upowszechniania międzynarodowego języka esperanto

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Macko Eugen Jenoe,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Mróz Andrzej Antoni,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy regionalnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Rozwarzewski Henryk Wiktor, obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie nauki

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Neureiter Norman Paul,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy historycznej o polsko-żydowskich losach w okupowanej Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Pływacki Władysław Walter, obywatel Węgier za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. VarghaTamás János,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej, za popularyzowanie polskiej kultury muzycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Trzetrzelewska Barbara Stanisława,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i artystycznej, za zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych

12. Falkowski Wojciech,

za wybitne zasługi w krzewieniu polskich tradycji narodowych, za upowszechnianie wiedzy o polskiej historii i kulturze, za działalność na rzecz polskich środowisk w Wielkiej Brytanii:

13. Indyk Bolesław, 14. Suchcitz Andrzej Tadeusz,

pośmiertnie

15. Portalski Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Kosicka Halina,

za zasługi w działalności na rzecz polskich środowisk kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Merryfield Danuta Stefania,

obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

za wybitne osiągnięcia w pracy badawczej, za rozwijanie polsko-brytyjskiej współpracy naukowej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. Kotaś Ryszard Jerzy,

za wybitne zasługi w krzewieniu polskich tradycji narodowych, za upowszechnianie wiedzy o polskiej historii i kulturze, za działalność na rzecz polskich środowisk w Wielkiej Brytanii:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Maik Ludwik,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. Rowiński Krzysztof Janusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskich środowisk kombatanckich

21. Kornicki Richard,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Wielkiej Brytanii, za wspieranie polskich organizacji pomocowych

22. Łowczynowski Andrzej,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowisk polonijnych:

23. Pniewski Waldemar Krzysztof, 24. Reid Michael Charles, za zasługi w popularyzowaniu polskiego folkloru

25. Behnke Zbigniew Maciej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Zwiefka-Sibley Alicja.