POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów

Rej. 483/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), za wybitne zasługi dla rozwoju budownictwa i gospodarki narodowej, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Gutkowski Witold,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Barszcz Aleksander, 3. Cerba Jerzy Wiktor, 4. Chomka Waldemar, 5. Gołoś Krzysztof, 6. Hrabia Piotr, 7. Mościcki Andrzej, 8. Popiela Zygmunt, 9. Rasz Przemysław, 10. Suchan Edward, 11. Szczygielski Jerzy Waldemar.