POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 września 2007 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-54-2007

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Bogusława WINIDA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym — Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Zachodnioeuropejskiej w Brukseli.