POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 września 2007 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-55-2007

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Wojciecha TOMASZEWSKIEGO z dniem 30 września 2007 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych.