Rej. 189/2005 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Na podsławie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz usławy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Infrastruktury: za zasługi dla geodezji i kartografii:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

I. Borejsza-Wysocki Janusz Antoni, 2. Bujakowski Kazimierz Stanisław, 3. Czyż Kazimierz Zenon, 4. Dygaszewicz Janusz, 5. Judziński Kazimierz Jan, 6. Lach Mirosław, 7. Oyrzanowska Maria, 8. Piotrowicz Jacek Hubert, 9. Podolski Krzysztof Stanisław, 10. Ritter Kazimierz Czesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

II. Danielska Lidia, 12. Gąsiorowski Zdzisław, 13. Kotakowski Sylwester Andrzej, 14. Korejwo Jerzy, 15. Kotermańska Mirosława, 16. Kurczyński Zdzisław, 17. Mytka Antoni, 18. Niemczuk Henryk, 19. Porycka Magdalena, 20. Strackiewicz Marek, 21. Szelerski Mirosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Furmańska Anna, 23. Kowalska Monika Magdalena,

za zasługi dla rozwoju kolejnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Fyda Mieczysław, 25. Smólski Józef, 26. Zbinkowski Tadeusz Marian,

na wniosek Ministra Kultury za zasługi dla sztuki fotograficznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Dotowska Krystyna Małgorzata,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sadownictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Basak Alina, 29. Borkowska Bożenna Hanna, 30. Goszczyńska Danuta Maria, 31. Grzesik Mieczysław, 32. Holewiński Andrzej, 33. Hotownicki Ryszard, 34. Mączewski Stanisław, 35. Michalczuk Lech Jerzy, 36. Milczarek Romuald Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Miszczak Artur Grzegorz, 38. Orzechowska Urszula Czesława, 39. Papiernik Jerzy, 40. Rozpara Elżbieta, 41. Szmidt Jacek Krzysztof, 42. Taczanowska Ewa, 43. Tarkowski Andrzej Maciej, 44. Wasilewski Krzysztof Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz hodowli i produkcji trzody chlewnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

45. Ogurek Kazimierz,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Cielecki Edward, 47. Cieślak Mirosław Grzegorz, 48. Dziel Bolesław Marian, 49. Figiel Jerzy, 50. Florczyk Jan, 51. Klaba Jerzy Romuald, 52. Małecki Jan, 53. Mroczko Leszek Andrzej, 54. Napierała Roman Marian, 55. Niemielewski Robert, 56. Ostrowski Henryk, 57. Pacyna Jan Tadeusz, 58. Szefler Wiesław Jan, 59. Turowski Stefan Zygmunt,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Bogusławski Ryszard Michał, 61. Burno Roman Ryszard, 62. Czapla Jan, 63. Gawetek Mieczysław, 64. Gołąbek Marian Andrzej, 65. Gotecki Feliks Franciszek, 66. Jabłoński Marian, 67. Jach Adam, 68. Janiszewski Kazimierz Jan, 69. Jelska-Jaroś Bożena Jolanta, 70. Jurczyński Henryk Józef, 71. Kamyczek Marian, 72. Linka Ewa Honorata, 73. Ługowski Teofil Kazimierz, 74. Łukaszewski Idzi, 75. Marciak Łucja Danuta, 76. Masłowski Stanisław, 77. Perz Józef Błażej, 78. Podsiodło Marian, 79. Redmer Teofil, 80. Sala Henryk, 81. Skrzypkowski Jan, 82. Skubaczewski Stanisław, 83. Sosnowski Sławomir Antoni, 84. Świdrowski Waldemar Jerzy, 85. Waźbiński Józef Bolesław, 86. Wiśniewski Kazimierz, 87. Zaremba Ignacy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Biedroń Piotr, 89. Biegniewska Wanda Janina, 90. Bujak Tomasz Marek, 91. Chiniewicz Antoni Mieczysław, 92. Falkowski Waldemar, 93. Gatusa Marek, 94. Gręźlikowski Marek Stanisław, 95. Guzdecki Jan, 96. Hołownia Ryszard, 97. Imanski Piotr, 98. Jędrzejkiewicz Stanisław, 99. Kietpikowski Mariusz, 100. Koska Mirosław Ireneusz, 101. Kulpa Andrzej Roman, 102. Malinowski Zygmunt, 103. Milaniuk Henryk, 104. Mońko Marek Mariusz, 105. Płóciennik Jacek, 106. Polok Piotr Waldemar, 107. Sieńko Wojciech Antoni, 108. Skrzeczkowski Cezary, 109. Softyszewski Eugeniusz Henryk, 110. Strzoda Bernard, 111. Wnuk Józef, 112. Wojciech Stanisław, 113. Zelma Kazimierz, 114. Ziółkowski Stanisław,

na wniosek Ministra Zdrowia: za zasługi dla rozwoju medycyny:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Celinski Krzysztof, 116. Gregosiewicz Andrzej Tadeusz, 117. Kozioł-Montewka Maria, 118. Waksmundzka-Hajnos Monika Ewa, 119. Wróbel Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

120. Byczyńska Irena Daria, 121. Chruściel Zdzisław, 122. Dębska Grażyna Danuta, 123. Dyś Andrzej, 124. Górniak Danuta, 125. Grzegorczyk Grażyna Teresa, 126. Jabłonka Małgorzata Urszula, 127. Jakubas-Myśliwiecka Grażyna, 128. Kątski Krzysztof, 129. Kotarska Hanna Mieczysława, 130. Kutarski Andrzej Wacław, 131. Mazuś Krystyna Marianna, 132. Mielnik-Błaszczak Maria, 133. Nikiel Alicja Teresa, 134. Pelczarski Jerzy Władysław, 135. Pomarańska-Olszak Marzena Jolanta, 136. Rogoziński Jacek Grzegorz, 137. Siedlecka Teresa, 138. Skiba Andrzej, 139. Wojda Mieczysław, 140. Zatuska Wojciech Tomasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

141. Chodowska Dorota, 142. Kępa-Mitura Małgorzata Anna,

za zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

143. Patka Jerzy Aleksander, 144. Szelachowska Małgorzata Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

145. Dadan Jacek Wacław, 146. Dzięcioł Janusz Bogdan, 147. Jabtońska Ewa, 148. Latosiewicz Robert, 149. Łebkowska Urszula Maria, 150. Łukaszewicz-Hussain Anna, 151. Panasiuk Anatol, 152. Skotnicki Mariusz Zbigniew, 153. Szczepański Marek, 154. Tarasów Eugeniusz, 155. Waszkiel Danuta, 156. Winnicka Maria Małgorzata,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

157. Brysiewicz Alicja, 158. Gorczyca Danuta, 159. Klejna Elżbieta,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

160. Jezierski Tadeusz Antoni, 161. Klewiec Józef, 162. Mędrzycki Antoni, 163. Mokrzycki Czesław Józef, 164. Olszańska Bożenna, 165. Zawadzki Jan Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

166. Bagnicka Emilia, 167. Gąsiorkiewicz Irena Maria, 168. Guszkiewicz Andrzej Franciszek, 169. Horbańczuk Jarosław, 170. Jarmuż Wiesław Józef, 171. Karolak Maria, 172. Karpiniak Ewa Antonina, 173. Kilanowski Lech Czesław, 174. Krasucki Witold, 175. Oprządek Jolanta Małgorzata, 176. Pyzel Bożena Ewa, 177. Roszczyk Agnieszka Jadwiga, 178. Sakowski Tomasz Maria, 179. Siadkowska Eulalia Maria, 180. Stoniewski Krzysztof, 181. Tarkowska Zofia Halina, 182. Waś Bogusław Roman,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

183. Kołodziejczyk Marian Zdzisław, 184. Kowalczyk Bożena, 185. Lenart Zofia Genowefa,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

186. Kosowska Urszula, 187. Smolis Józef Adam, ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

188. Baran Krystyna, 189. Czekaj Jadwiga Zofia, 190. Firszt Stanisław, 191. Jabłoński Mirosław, 192. Jarzębiak Luba, 193. Konieczna-Marjan Marianna, 194. Laryś Zygmunt, 195. Sadło Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

196. Kret Tadeusz, 197. Lis Elżbieta, 198. Łabaziewicz Janusz Tadeusz, 199. Wajdzik Barbara Feliksa, 200. Waszkiewicz Ryszard Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

201. Grządziel Mirosława Józefa,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

202. Błaszczyk Edward,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

203. Andruchów Zbigniew, 204. Chomej Roman, 205. Cyburt Jerzy Andrzej, 206. Kuśnierz Janusz, 207.

Kwiatkowski Stanisław, 208. Micka Władysław, 209. Pawelski Zbigniew, 210. Pawluczuk Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

211. Kupnicki Tadeusz, 212. Olszak Zbigniew,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

213. Babul Mirosław, 214. Bednarz Stanisław, 215. Berner Eleonora, 216. Bolechowski Jan, 217. Bożek Helena, 218. Czapran Andrzej Marian, 219. Gajewski Edward, 220. Glińska Regina, 221. Grobelna Aleksandra, 222. Janisio Henryk, 223. Kaczyńska Bożena, 224. Konieczny Marian, 225. Krawczyk Helena, 226. Krzywonos Piotr Mikołaj, 227. Lorenc Janusz, 228. Mager Grażyna Teresa, 229. Marcinkowski Bogusław, 230. Mikołajczyk Ryszard, 231. Nazaruk Konstanty, 232. Nowak Kazimierz, 233. Nowiczuk Kazimierz, 234. Opalińska Krystyna Halina, 235. Ostojewska Krystyna, 236. Pieprzyk Wojciech, 237. Rodziewicz Bronisław, 238. Różyto Jan, 239. Rybak Lech, 240. Sanecki Bogusław, 241. Słupek Mieczysław Stanisław, 242. Stachura Józef, 243. Stasiak Piotr, 244. Strauchold Leszek, 245. Szczawińska Anna, 246. Szeleziński Mirosław Romuald, 247. Szreder Andrzej, 248. Tieraszkiewicz Barbara Maria, 249. Wierzchowski Lech Witold, 250. Zimowski Andrzej, 251. Żygtowicz Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

252. Adamowicz Józef, 253. Audycka Maria Irena, 254. Biatobtocka Kazimiera Joanna, 255. Buczytko-Dąbrowska Dorota, 256. Cichocki Jan Paweł, 257. Czachor Zdzisław, 258. Czarnecki Grzegorz, 259. Defratyka-Ludwiczak Kazimiera, 260. Duda Aleksander, 261. Fijor Marta Dorota, 262. Gajda Danuta, 263. Gtębicka Maria Urszula, 264. Górny Adam Tadeusz, 265. Haławin Tadeusz, 266. Horbaczewski Waldemar Jan, 267. Kozłecki Marian, 268. Kroczak Cezary, 269. Kuczyńska Małgorzata Teresa, 270. Kuriata Janusz, 271. Lisowska Julita, 272. Łukowska Danuta, 273. Marciniak Krzysztof, 274. Makowski Wiesław Witold, 275. Młynek Barbara Maria, 276. Motylska Krystyna, 277. Nowak Maria Jolanta, 278. Padula Grażyna, 279. Piasecki Ireneusz, 280. Piekarz Edwarda Rozalia, 281. Ptachciak Waldemar, 282. Płucinnik Franciszek, 283. Poi Janusz, 284. Rutka Kazimierz, 285. Rzepa Helena Teresa, 286. Stugocka Danuta, 287. Spernal Maria Wiktoria, 288. Staszek Bogusław Jan, 289. Stefanowicz Tadeusz Edward, 290. Stenner Andrzej, 291. Szatkowski Walter, 292. Szcześniak Wiesław Piotr, 293. Śląska Emilia, 294. Tkaczyk Jolanta, 295. Walaszczyk Barbara, 296. Wesołowski Krzysztof Józef, 297. Wielgus Andrzej, 298. Wietecki Marian, 299. Wigura Adela, 300. Wiśniewski Maciej, 301. Wydra Henryk, 302. Wysocki Tomasz, 303. Zarębski Marek, 304. Zima Jerzy,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

305. Krause Stanisław Marian, 306. Linda-Firin Bogumiła,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

307. Stankiewicz Marek,

za zasługi dla rozwoju wędkarstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

308. Mazurkiewicz Józef, 309. Strzelczyk Lucyla,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

310. Burzyńska Halina, 311. Czarniecka Helena, 312. Maćkowiak Barbara Maria, 313. Mielniczuk Zdzisław, 314. Orzechowski Leszek Antoni,

za zasługi dla rozwoju kultury, za działalność społeczną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

315. Pastuszewski Stefan Marian,

za zasługi w pracy zawodowej, za działalność społeczną na rzecz rozwoju sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

316. Niewiadomski Andrzej Sławomir, za zasługi w amatorskim ruchu muzycznym

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

317. Pilarski Henryk, 318. Szczepański Edmund, na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

319. Maśluk Stanisław, 320. Suski Tadeusz, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

321. Bury Stanisław Antoni, 322. Holuta Zenon, 323. Kowalczyk Jan Franciszek, 324. Suski Edward, 325. Szaluś Zdzisław Józef, 326. Ważny Leszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

327. Adamczuk Henryk Józef, 328. Berbecki Zdzisław, 329. Cynka Jerzy Piotr,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

330. Sznajder Marian Bolesław, 331. Żylak Andrzej Bolesław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

332. Cendrowski Jan, 333. Giemza Henryk Wincenty, 334. Jańczyk Adolf Herman, 335. Kuśka Józef Karol, 336. Słowik Stanisław Karol, 337. Śmigielski Michał Tadeusz,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

338. Darmoń Eugeniusz, 339. Delowicz Kornelia, 340. Michalski Andrzej, 341. Motyka Małgorzata, 342. Pawlik Roman, 343. Perchał Stanisław Adam, 344. Pogłódek Renata, 345. Rutkowski Tadeusz Jan, 346. Tywoniak Władysław Stanisław, 347. Winczura Stefania Stanisława, 348. Wolski Zdzisław, 349. Wróbel Maria Weronika,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

350. Adamek Stanisława Aleksandra, 351. Czech Stefan Wacław, 352. Cwiękowska Anna Stanisława, 353. Dronszczyk Danuta, 354. Dudek Urszula, 355. Jordan Jolanta, 356. Kindler Jacek, 357. Lewczak Teresa Jadwiga, 358. Maciaś Teresa Urszula, 359. Oklesińska Aurelia Natalia, 360. Orszulik Stefania, 361. Prochownik Agata, 362. Rybicki Tomasz Marek, 363. Szewczyk Teresa, 364. Szulik Cecylia Anna, 365. Teresiak Bronisława, 366. Vorreiter-Dworowy Joanna, 367. Wojaczek Małgorzata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

368. Badura Maria Teresa, 369. Gronowski Waldemar, 370. Jaworski Adam Piotr, 371. Lepianka Janina Zofia, 372. Roszak Ewelina Apolonia, 373. Sypek Janina, 374. Woś Krzysztof Zbigniew,

za zasługi w pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

375. Barcik Jerzy, 376. Jaromin Eugeniusz Janusz, 377. Mrzyk Franciszek, 378. Wilk Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

379. Miernik Ryszard, 380. Wróbel Maria,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

381. Duraj Józef, 382. Ozimina Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

383. Nabiałek Włodzimierz Dominik,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

384.  Gałuszka Czesław, 385. Kąkol Józef, 386. Kraus Marceli, 387. Polak Andrzej, 388. Rączka Mieczysław, 389. Rybski Jan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

390. Cholewa Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

391. Pawtowski Marek Henryk, 392. Stępień Marian Jan,

za zasługi w propagowaniu ruchu turystyczno-krajoznawczego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

393. Brylewski Marian Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

394. Góra Antoni Karol, 395. Kaczmarek Marian Jan, 396. Zapa Marian Antoni,

za zasługi dla rozwoju sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

397. Mosz Jan, 398. Zdrowak Bronisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

399. Mosz Jacek Franciszek,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

400. Jagiełło Marian, 401. Michatowicz Stanisław Kazimierz, 402. Motała Alfons Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

403. Antkowiak Barbara, 404. Białk-Cieślak Lucyna Maria, 405. Czajczyński Kazimierz, 406. Gogót Janina Kazimiera, 407. Grobelny Stanisław, 408. Kaźmierowski Olgierd Jan, 409. Kotowicz Henryk, 410. Markiewicz Krystyna Helena, 411. Matysiak Edmund, 412. Olek Henryk Ignacy, 413. Suchora Michał Stanisław, 414. Śmiejczak Stefan Ludwik, 415. Woźniak Kazimierz, 416. Zieliński Zbigniew Adam, 417. Zientek Wanda Jadwiga,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

418. Daniszewski Henryk Stanisław, 419. Drewniak Eugeniusz, 420. Gubański Henryk Antoni, 421. Kaźmierczak Tadeusz Marian, 422. Klinowski Andrzej Daniel, 423. Malinowska Zofia, 424. Mostowski Stanisław, 425. Ostrowski Zbigniew Andrzej,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

426. Lachowicz Kazimierz Stanisław, 427. Pietrzak Józef Stanisław, 428. Rybarczyk Hanna Helena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

429. Kaczmarek Stefan, 430. Ratajczak Leszek Antoni, 431. Turek Elżbieta,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za zasługi w działalności związkowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

432. Adamski Piotr Jakub.