POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 stycznia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 11/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Austrii za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Księstwem Liechtensteinu, za promowanie Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Piechocki Wiesław Leonard,

obywatel Państwa Izrael i Republiki Austrii za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-izraelskiej współpracy kulturalnej i wojskowej, za promowanie Polski

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Fliderbaum Yaacov vel Jack,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady za zasługi w działalności polonijnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Kostka Antoni, obywatele Kanady za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Furmańczyk Roger, 5. Szulc Bogumiła,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej za wybitne zasługi w upamiętnianiu roli polskich działań zbrojnych podczas II Wojny Światowej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Meeson Kielanowski Andrzej.