POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 października 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 339/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

w uznaniu znamienitych zasług dla kultury narodowej, za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i dydaktycznej

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

1. Stuligrosz Stefan,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Grottel Wojciech Bohdan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Młodziejowski Ludwik Jerzy, 4. Wieloch Maciej Bogumił,

za zasługi dla chóralistyki polskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Górczyński Adrian, 6. Kaczmarek Grzegorz Maria, 7. Kośmieja Tomasz Jędrzej, 8. Walkowiak Marcin, 9. Wojciechowski Krzysztof.