POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 października 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 330/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Małopolskiego za zasługi w upowszechnianiu i propagowaniu muzyki i kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

1. Zygmunt Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Podobiński Mieczysław Jan, 3. ks. Szewczyk Czesław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Kukla Wiesław, 5. Surma Roman Stanisław, 6. Śliwa Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Babicz Mirosław Dariusz, 8. Babral Maciej, 9. Gutowski Stanisław Józef, 10. Kącki Krzysztof Józef, 11. Kłósek Maria Zofia, 12. Król Stefan, 13. Legień Piotr, 14. Mucha Grzegorz Tomasz, 15. Rak Tadeusz Władysław, 16. Tracz Stanisław, 17. Wołowiec Antoni,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Damasiewicz Jolanta Mariola,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w kultywowaniu i upowszechnianiu kultury ludowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Nemeczek-Budzyńska Renata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Mrozek Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Kopała Maria,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Brucki Mirosław, 23. Pomian Iwona,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

24. Twardowski Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Bober Anita Maria, 26. Ciemińska Anna Katarzyna, 27. Giełdon Liliana, 28. Jankiewicz-Brzostowska Monika Joanna, 29. Ossowski Waldemar Jerzy, 30. Rodzik Irena, 31. Wróblewska Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Makowski Paweł, 33. Ronowski Wojciech, 34. Stubińska Krystyna,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Kinowski Henryk, 36. Odya Zenon Jerzy, 37. ks. Rompa Franciszek Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Miotk Roman Stanisław, 39. Walkusz Eugeniusz Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Hintz Jan, 41. Kreft Władysław, 42. Lasowski Grzegorz Piotr, 43. Lewicki Kazimierz, 44. Miotke Stefan, 45. Pustelnik Teresa Dorota, 46. Sikora Mirosława Teresa, 47. Wenzel Adela Elżbieta, 48. Wrosz Bogusław,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Chrobot Wiesław Zdzisław, 50. Dudała Janusz, 51. Jachimowski Jerzy, 52. Pakulski Stanisław Cezar, 53. Rzepecki Krzysztof, 54. Semenowicz Tadeusz Adam, 55. Struk Jacek Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

56. Wojtas Zbigniew,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Borowik Zbigniew, 58. Konopelski Zdzisław, 59. Krupa Adam Jan, 60. Pauczuk Jerzy Andrzej, 61. Sałata Zygmunt Józef, 62. Stanisławiak Andrzej Antoni, 63. Wolski Maciej Mirosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Kamerdyn Czesław, 65. Pękala Wiktor, 66. Pisarski Jacek Marek, 67. Puszcz Tadeusz, 68. Stępień Andrzej, 69. Świerczyński Krzysztof Benedykt, 70. Walczak Ireneusz Andrzej, 71. Zasadni Grzegorz Jan.