POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 października 2006 r. o nadaniu orderów

Rej. 145/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Włoskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju przyjaznych stosunków między Rzecząpospolitą Polską i Stoiicą Apostolską

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Kardynał Sodano Angelo,

obywatel Królestwa Hiszpanii za wybitne zasługi w promowaniu pozytywnego wizerunku Polski

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Navarro-Valls Joaquin.