POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 października 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 243/2005

Na podsławie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz usławy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Prezesa Rady Ministrów za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Gaszyk Hanna Emilia, 2. Pietrzak Bogdan, 3. Pudzianowska Krystyna, 4. Szymańska Halina, 5. Tokarski Leszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Nowacka Barbara Maria, 7. Rączka Bogdan, 8. Szamota Bohdan Edward, 9. Walitko Wanda, 10. Wall Jerzy Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Araszkiewicz Krystyna, 12. Balcerowska Izabela Wacława, 13. Chrabąszcz Wanda, 14. Cieszkowski Marek Piotr, 15. Godlewska Ewa Liliana, 16. Janiszewska Anna, 17. Kowalska Jadwiga Teresa, 18. Kubis Piotr, 19. Otownia Zofia Bogumiła, 20. Ostrowski Hieronim Krzysztof, 21. Ranke Anna, 22. Stępniak-Paciorek Elżbieta Wanda,

na wniosek Ministra Gospodarki i Pracy za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Lewandowski Mieczysław Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Barańska Hanna Jolanta, 25. Czermak Maria Danuta, 26. Dziurok Wincenty Konstanty, 27. Klimkowski Stanisław, 28. Madejczyk Włodzimierz Antoni, 29. Neffe Władysław Feliks, 30. Popowicz Andrzej Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Figiel Andrzej Antoni,

na wniosek Ministra Kultury:

za zasługi w działalności na rzecz studenckiego ruchu kulturalnego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

32. Horodecka Maria Antonina,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Alwasiak Włodzimierz Damian, 34. Byra Henryk Paweł, 35. Piaseczna Krystyna Stanisława, 36. Wtodarczyk Elżbieta, 37. Wośkowiak Grażyna Otylia, 38. Żuchowska Ewa Elżbieta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Bielawska-Dębowska Barbara Teresa, 40. Kowalak-Cechmanowicz Mirosława Kazimiera, 41. Mozer Bogdan Kazimierz, 42. Muraszko Janusz, 43. Urbański Mieczysław Michał, 44. Wawrzkiewicz-Stefańska Krystyna Maria, 45. Zagórska-Makarewicz Bogdana Mirosława,

za zasługi dla ochrony zabytków

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Rouba Bogumiła Jadwiga,

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Baniewicz Elżbieta, 48. Bugajski Leszek, 49. Kalicki Rajmund, 50. Komendant Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Drzewucki Janusz,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Baron Jadwiga Krystyna, 53. Buzuk-Lepieszkiewicz Anna Elżbieta, 54. Jankowska Maria Jolanta, 55. Kowalak-Bojarczuk Aleksandra Zofia, 56. Kwietniowska Joanna, 57. Pstrucha Halina, 58. Solińska Edyta Monika, 59. Wikarek-Meus Grażyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Maciejewska Jolanta, 61. Szuster Wiesława Maria,

za zasługi dla rozwoju szkolnictwa artystycznego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Banachowicz Andrzej, 63. Domagała Ireneusz, 64. Dudkowiak Włodzimierz, 65. Florkowski Andrzej, 66. Goebel Anna, 67. Krzyżaniak Wiesław, 68. Przymuszała Witold, 69. Wróblewski Władysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Imielska Joanna, 71. Pawtowski Mirosław, 72. Strzelecki Jacek,

za zasługi w pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Czechowski Jerzy, 74. Nowak-Dobrychtop Mirosława Kazimiera, 75. Rymarz Tadeusz, 76. Sierpiński Kazimierz Zbigniew, 77. Wilk Bogumiła Anna, 78. Wylonk Zdzisław Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Dziadko Anna, 80. Jurkiewicz Elżbieta, 81. Lasek Urszula Jolanta, 82. Rosińska Elżbieta, 83. Stompel Jarosław, 84. Świątek Edward, 85. Warchoł Henryka Agnieszka, 86. Watras Leokadia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Białek Beata Maria, 88. Bieńkuńska Marzenka Halina, 89. Borkowska Bogusława Bożenna, 90. Bosak-Skrzyszowska Małgorzata Maria, 91. Denys Andrzej Janusz, 92. Kamińska Józefa, 93. Kulesza Michał Paweł, 94. Nasiadka Lucyna, 95. Szukiewicz Henryk Zbigniew, 96. Szydtowska Teresa, 97. Wasiak Janina Zofia, 98. Wilczek Anna Danuta,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zasługi dla rozwoju rolnictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Tomaszewicz Maciej Aleksander,

na wniosek Ministra Środowiska za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

100. Adamczewski Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

101. Kusza Zbigniew, 102. Piasecki Dariusz, 103. Schwartz Krzysztof, 104. Skowroński Zygmunt, 105. Świgoń Aleksander, 106. Węctawek Andrzej Kazimierz, 107. Żyburtowicz Zbigniew Wacław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

108. Czapracki Mirosław Kazimierz, 109. Kozłowska Alicja, 110. Olenderek Waldemar, 111. Radomski Kazimierz,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

112. Fabiszak Anna,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

113. Agaciński Leszek, 114. Borowski Henryk Wiesław, 115. Wojak Romuald Robert, 116. Woźniak Krystyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

117. Brandyk Anna, 118. Chudzik Zofia, 119. Klarkowska Halina Teresa, 120. Kwaśniak Maria Antonina, 121. Lemański Andrzej, 122. Łukomska-Jasik Bożena, 123. Molicki Wiktor Idzi, 124. Poeplau Aleksandra, 125. Sosnowski Stanisław Włodzimierz, 126. Struś Jerzy, 127. Szczurek Ryszard, 128. Tarnowski Tadeusz Józef, 129. Tomasiak-Wyszyńska Wiesława Danuta, 130. Zawadzka Elżbieta Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

131. Paliga Maria Alicja,

za zasługi dla rozwoju rzemiosła

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

132. Baldowski Franciszek,

za zasługi dla rozwoju sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

133. Wolsztyński Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

134. Nowakowska Agnieszka Elżbieta,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

135. Kania Antoni, 136. Modrzewski Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

137. Szynkowski Andrzej,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

138. Ryło Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

139. Hrynkiewicz Roman, 140. Kędziora Ludwika Mieczysława, 141. Kozak Ewa, 142. Pękała Małgorzata Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

143. Barszcz Barbara, 144. Lis Małgorzata, 145. Nakonieczny Wiesław Tomasz, 146. Sadurska Maria, 147. Sitek-Olejarz Magdalena, 148. Ziemska Teresa,

za zasługi w pracy zawodowej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

149. Ziętek Danuta,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

150. Bieniaszczyk Ryszard, 151. Sterczewska Barbara Janina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

152. Ceglarek Danuta Anna, 153. Majka Zbigniew, 154. Wujek Henryk Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

155. Biel Izabela Beata, 156. Bonk Rajmund, 157. Kaliciak Barbara, 158. Kowalczyk Henryk, 159. Lubańska Anna, 160. Sikorski Adam, 161. Simon Danuta Teresa, 162. Szarek Franciszek, 163. Wiśniewska Barbara,

za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

164. Mitraszewski Zdzisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

165. Duraj Jan, 166. Jasiewicz Mieczysław, 167. Michel Edward, 168. Urbaniak Jerzy Zenon, 169. Wojewoda Józef Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

170. Florko Jerzy, 171. Świczewski Andrzej,

za zasługi w pracy zawodowej na rzecz ochrony przeciwpożarowej, za działalność społeczną

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

172. Jaskółka Waldemar,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

173. Cisek Andrzej Józef, 174. Ryfiak Ryszard Roman,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

175. Bartnicki Jacek Stanisław, 176. Lewandowski Adam, 177. Milanowski Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

178. Baran Tadeusz Stanisław, 179. Brudziak Edward Adam, 180. Daniel Piotr Tomasz, 181. Karpiński Andrzej Włodzimierz, 182. Konopka Grzegorz Aleksander, 183. Leśniewski Stanisław, 184. Zyzański Roman Jan,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

185. Bali Władysław Stanisław, 186. Cieśla Roman, 187. Dąbek Wiesława Stanisława, 188. Dziwis Rajmund, 189. Kiełkowski Bogusław, 190. Konior Adam, 191. Ligoń Roman, 192. Pierzchała Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

193. Antoniewicz-Gradowska Elżbieta Barbara, 194. Korkosz Marianna Katarzyna, 195. Krężel Władysław, 196. Lech Marek, 197. Morus Stefan Jerzy, 198. Utracki Andrzej Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

199. Gawroński Grzegorz, 200. Mikę Jan Zenon,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

201. Fojcik Piotr Andrzej, 202. Jarosz Urszula Krystyna, 203. Nowak Bolesław Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

204. Sitek Karol Kazimierz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

205. Smoter Leon, 206. Stwora Władysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

207. Czagan Włodzimierz Marek, 208. Kęsik Alfred, 209. Makowczyński Czesław, 210. Watota Andrzej Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

211. Koztowski Stefan, 212. Malcher Jerzy Bronisław,

za zasługi w działalności radiowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

213. Filus Jacek Szczepan, 214. Herman Sławomir Andrzej, 215. Klepczyński Krzysztof, 216. Makles Zdzisław Grzegorz, 217. Ochodek Andrzej Władysław, 218. Orzech Cezary Janusz, 219. Pagieła Piotr Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

220. Wycisk Józef Manfred,

za zasługi w kultywowaniu tradycji 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

221. Lietz Wojciech,

za zasługi w promowaniu polskiej muzyki współczesnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

222. Kosowski Andrzej,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności charytatywnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

223. Cieślik Stanisław,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w popularyzowaniu dalekowschodnich sztuk i sportów walki

224. Juśkiewicz Andrzej Marek,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

225. Meller Danuta,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

226. Anioł Marek, 227. Bator Jan Michał, 228. Jankowiak Zdzisław Kazimierz, 229. Kamiński Franciszek, 230. Kluska Zbigniew, 231. Paczyński Włodzimierz, 232. Rzeźnik Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

233. Bagiński Zbigniew, 234. Dalkowski Jacek, 235. Derbin-Bombicka Anna, 236. Długoszewska Mirosława Anna, 237. Górecka Lidia, 238. Jankowski Jacek, 239. Jarus Jan, 240. Kaźmierczak Edward Marian, 241. Kmieć Kazimierz, 242. Kocik Henryka, 243. Kozak-Adamczyk Elżbieta, 244. Kozioł Marek, 245. Lorkowska-Kubasik Krystyna, 246. Łopatka Wojciech Lechosław, 247. Majewski Marek, 248. Pachlewska Anna Teresa, 249. Pacia Przemysław Jan, 250. Pankowska Emilia, 251. Piasecki Edward Roch, 252. Purol Stanisław, 253. Rymarski Marian, 254. Sawicz Jerzy, 255. Skubel Józef, 256. Stanecka Bogumiła, 257. Szabłoński Lesław Stanisław, 258. Śliwiński Eugeniusz, 259. Tomaszewska Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

260. Biniak Anna, 261. Ciemiński Stanisław Ireneusz, 262. Galińska Jadwiga, 263. Jastrzębska Cecylia, 264. Jaśkowiak Henryk, 265. Klimaszyk Jan, 266. Kozak Mirosław Bogdan, 267. Misiek Stanisław, 268. Skrzypczak Mirosława Jadwiga, 269. Urbaniak Joanna, 270. Wojtaszewska Barbara Ewa, 271. Zawistowski Tadeusz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

272. Gajewski Telesfor, 273. Gogolewski Zygmunt, 274. Wolniczak Stanisław Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

275. Malak Marian, 276. Marciniak Czesław, 277. Musielak Andrzej, 278. Pajzert Jan, 279. Ratajczak Franciszek, 280. Schulz Edward, 281. Skrzypek Antoni, 282. Szajewski Józef, 283. Szymanowski Jan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

284. Linczowska Stanisława Lucia, 285. Nitschke Władysław, 286. Skaczko Zofia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

287. Hojak Wacław, 288. Lech Wiesław Maciej, 289. Rux Andrzej Czesław, 290. ks. Rygielski Andrzej Wiktor,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla rozwoju rolnictwa:

291. Michalski Jan Stanisław, 292. Ratajczyk Grzegorz Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

293. Grotowski Henryk, 294. Iracki Waldemar, 295. Kurek Marek,

za zasługi w popularyzowaniu historii Wojska Polskiego:

296. Handke Krzysztof Andrzej, 297. Handke Waldemar Czesław, 298. Jóźwiak Zenon Andrzej,

za zasługi w działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

299. Koszycka Teresa Grażyna, 300. Piszczorowicz Elżbieta, 301. Tomczak Andrzej Ferdynand, 302. Woźniak Maria Jolanta,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

303. Bojar Iwona Katarzyna.