POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 marca 2008 r. o nadaniu orderów

Rej. 33/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Dajczgewand Józef, 2. Dzięgiel Jadwiga Edwarda, 3. Lasota Irena,

pośmiertnie

4. ks. Granat Wincenty, 5. Kijowski Andrzej, 6. Nagórski Wiktor Jerzy,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Bazydło Janusz, 8. Celiński Wojciech Andrzej, 9. Czajkowski Bogdan Marian, 10. Czechowski Maciej Bogusław, 11. Dziewulska-Ferency Małgorzata, 12. Górecki Wiktor, 13. Jakacki Wacław Krzysztof, 14. Jurkiewicz Jerzy Maciej, 15. Klimowicz Andrzej Albert, 16. Peryt Ryszard Józef, 17. Sankowski Leszek Krzysztof, 18. Sawicki Mirosław, 19. Setnik Ryszard Jacenty, 20. Surmacz-Małochleb Konstancja Halina, 21. Szczęsny Jerzy,

pośmiertnie

22. Aranowski Andrzej Adam, 23. Kołder Witold, 24. Tarkowski Jacek Michał, 25. Wejroch Krystiana,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

26. Bąkowski Paweł Krzysztof, 27. Biernaś Andrzej Jan, 28. Bogdziewicz Antoni Eugeniusz, 29. Borkowska Wiesława Anna, 30. Chwal Zbigniew Antoni, 31. Cieplak Witold, 32. Duracz Andrzej Kazimierz, 33. Gryckiewicz Wiktor, 34. Masz Zbigniew Maria, 35. Jaszczuk Lech, 36. Kasprzyk Adam, 37. Kopania Jerzy Marian, 38. Korus Zygmunt Leszek, 39. Malka Ryszard Zenon, 40. Malka Wanda Janina, 41. Matyja Przemysław Arkadiusz, 42. Pazdur-Modzelewska Bogumiła Maria, 43. Peryt Sylwia Mieczysława, 44. Winiarczyk Jan,

pośmiertnie

45. Kruczkowski Bolesław Tadeusz.