POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 maja 2009 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 121/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. ks. Błaszczyk Henryk Piotr,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Fuksiewicz Jacek Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. ks. Kiszko Bogusław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Cieślik Dorota Barbara, 5. Ginter Janusz Adam, 6. Krasnodębski Andrzej Józef,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury muzycznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Niezgoda Aleksandra Zofia, 8. Niezgoda Bronisław Paweł, 9. Stąpor Adam Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju hodowli bydła mięsnego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Bałachowski Jerzy, 11. Paluszek Józef, 12. Rudzik Franciszek, 13. Stasiak Lech, 14. Starczewski Jerzy Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Grodzki Grzegorz, 16. Jankowski Wiesław, 17. Świetlicki Jerzy, 18. Weryszko Eugeniusz,

za zasługi w działalności na rzecz Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Jagos Józef, 20. Koźluk-Zawodnik Dorota,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Kurek Radosław,

na wniosek Ministra Infrastruktury za zasługi w działalności na rzecz podnoszenia kultury i bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Kozłowski Jerzy Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Horeczy Jolanta Marta, 24. Marcinkiewicz Zbigniew,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Harańczyk Piotr, 26. Hoffmann Krzysztof, 27. Łozowski Tadeusz, 28. Mól Jan Józef, 29. Panasz Józef, 30. Pukała Jan Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Frątczak Paweł Tomasz, 32. Górski Roman Kazimierz, 33. Gwiazdonik Andrzej, 34. Iwaniuk Bazyl, 35. Kierski Jerzy Stanisław, 36. Kołodziej Zbigniew Józef, 37. Niechwiadowicz Tomasz, 38. Siekanka Andrzej, 39. Skorzanek Andrzej, 40. Sładczyk Jerzy, 41. Szuszwalak Tomasz Daniel, 42. Zambrzycki Jakub,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Andrzejak Krzysztof, 44. Herbut Tomasz Lesław, 45. Kierzkowski Waldemar, 46. Podkościelny Bogusław Jakub, 47. Popławski Marek, 48. Porczyk Andrzej, 49. Rokosz Marian, 50. Wasilewski Antoni, 51. Welcz Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Kurowicki Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Mińczuk Katarzyna, 54. Mińczuk Mariusz, 55. Mukosiej Beata, 56. Parzych Wiesław Edward, 57. Podeszwa Korneliusz Leszek, 58. Stankowski Paweł, 59. Sztachański Michał, 60. Wiśniewski Radosław Tomasz,

na wniosek Ministra Zdrowia za zasługi w działalności społecznej na rzecz stowarzyszeń lekarskich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Annusewicz Zdzisław Aleksander, 62. Bobek-Pstrucha Ewelina Zofia, 63. Bugaj Janusz Marek, 64. Kalbarczyk Tadeusz Józef, 65. Kubiak Jacek Andrzej, 66. Madej Krzysztof Tytus, 67. Makowska Halina Cecylia, 68. Makuch Krzysztof Andrzej, 69. Olszewski Roman Jan, 70. Szatanek Mieczysław Dariusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Borkowski Wojciech Józef, 72. Słabik-Ledóchowska Aleksandra Jolanta,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Borowski-Beszta Tadeusz, 74. Bruziewicz-Mikłaszewska Barbara Halina, 75. Kaźmierczak-Zagórska Zyta Matylda, 76. Kępa Ryszard Andrzej, 77. Krawczyk Andrzej Karol, 78. Maksymowicz Wojciech Stefan, 79. Olejnik Jan, 80. Orłowska-Heitzman Jolanta Maria, 81. Pacholec Anita Katarzyna, 82. Ptak Aniela Maria, 83. Radziszewska Dorota Grażyna, 84. Szyrocka-Kowalczyk Krystyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Bandurski Jędrzej Piotr, 86. Bojarowska Katarzyna, 87. Bursig Henryk, 88. Chodorski Jacek Franciszek, 89. Ciotko Andrzej Józef, 90. Dec Wiesława Maria, 91. Dragan Tadeusz Zbigniew, 92. Frey Krystian Ludwik, 93. Małmyga Jolanta Zofia, 94. Mazaraki Andrzej Piotr, 95. Stencel Stefan Joachim, 96. Wcisło Andrzej Adam, 97. Wichliński Włodzimierz Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Iwanowski Wiesław Stanisław, 99. Józefowicz Sławomir, 100. Kaniak Bożena, 101. Pałka Leszek Wojciech, 102. Świątkowska Małgorzata,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

103. Zabłocki Wiesław Heronim,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

104. Barczyński Józef, 105. Kapka Kazimierz, 106. Urban Paweł,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w promowaniu polskiej kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

107. Drelich Grzegorz Przemysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

108. Lizer Janusz Franciszek, 109. Szpunar Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

110. Kałakucki Jarosław Adam,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

111. Paszkowski Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112. Kamiński Zenon, 113. Paszkowski Stanisław, 114. Satke Andrzej Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Bazan Anna, 116. Bondyra Franciszek, 117. Kudełka Jan, 118. Kudełka Maria, 119. Kulpa Wiesława, 120. Pieniak Zbigniew, 121. Rawiak Franciszek, 122. Sitarz Władysław,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi w działalności na rzecz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

123. Horoszkiewicz Jan Mieczysław, 124. Moździerz Edward Józef, 125. Walocha Jadwiga, 126. Winnicka Krystyna,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

127. Łazaruk Halina Ewa, 128. Sorochan-Olszak Danuta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

129. Głowicki Tadeusz, 130. Kotuła Jacek,

na wniosek Wojewody Łódzkiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

131. Zajdel Telesfor Hieronim,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

132. Skiba Zenon Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

133. Antczak Jerzy Piotr, 134. Banasiak Aleksy Józef, 135. Gołek Piotr Adam, 136. Olszewska Bogusława Ewa,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

137. Pasławski Leszek, 138. Szałaj Stanisław, na wniosek Wojewody Pomorskiego: za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

139. Wrzesiński Zbigniew Marian,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

140. Januszewski Henryk, 141. Wojciechowska Teresa Jadwiga,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

142. Rudnik Bogusław Ambroży,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

143. Kotyl Wojciech, 144. Szewczyk Zygmunt,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

145. Giec Stefan Alojzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

146.  Różycki Mariusz Roman, 147. Świtkowski Marcin Szymon,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

148. Mai Czesław, 149. Morawicz Maria Anna, 150. Terefenko Bożena Alicja,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

151. Kalinowski Dariusz Mirosław,

za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckich

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

152. Ostapowicz Grzegorz Kazimierz,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

153. st. kpr. Sikorski Paweł, 154. st. szer. Siwakowski Tomasz Roman,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

155. PieniekTomasz, 156. Rusin Dominik,

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

157. Kowalewski Adam, 158. Wincewicz Andrzej,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

159. Błaszczyk Rafał Marek, 160. Dąbroś Mieczysław Tadeusz, 161. Gałeczka Andrzej Stanisław, 162. Głusiec Jacek Józef, 163. Greupner Eugeniusz Zenon, 164. Greupner Grzegorz Mirosław, 165. Halemba Eugeniusz Jan, 166. Jendrzejczyk Robert, 167. Kaloch Norbert, 168. Kampa Henryk Józef, 169. Kampa Lucjan Józef, 170. Kandzia Andrzej Piotr, 171. Kandzia Eugeniusz Marcin, 172. Koplin Jakub Paweł, 173. Kożuch Adam Marian, 174. Kożuch Marcin Edmund, 175. Kożuch Tomasz Rafał, 176. Kożuch Emanuel Wiktor, 177. Kożuch Jan Błażej, 178. Kurząc Henryk, 179. Maciejczyk Damian Krzysztof, 180. Maciejczyk Joachim Marcin, 181. Maciejczyk Tomasz Adam, 182. Maruszczyk Mirosław Ryszard, 183. Mason Marek Marcin, 184. Mazur Alojzy Jan, 185. Michacz Andrzej Paweł, 186. Minkina Piotr Stanisław, 187. Murgot Sławomir Jan, 188. Pandzioch Janusz Rafał, 189. Pietrek Krzysztof Karol, 190. Potempa Ireneusz Robert, 191. Pyka Andrzej Bogdan, 192. Pyka Mateusz Krystian, 193. Smoleń Adam Wawrzyniec, 194. Sowa Tomasz Andrzej, 195. Tukaj Bronisław Felicjan, 196. Ulfik Łukasz Damian, 197. Ulfik Paweł Piotr, 198. Ulfik Rafał Tomasz, 199. Wandzich Adam Florian,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

200. Szarmach Wincenty,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

201. Michalak Mirosław, 202. Szypura Edmund.