POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 maja 2006 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 41/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711), na wniosek Wojewody Lubelskiego, za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce odznaczeni zostają:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bondyra Józef, 2. Maksymowicz Henryk, 3. Zamościński Kazimierz Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Hałas Teresa, 5. Kurowski Jan Władysław, 6. Szozda Augustyn,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
pośmiertnie

7. Ćwik Marian Zbigniew, 8. Świrgoń Tadeusz, 9. Wojtasiuk Jan.