POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 12/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia w pracy szkoleniowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Waszkiewicz Daniel Dymitr, 2. Wenta Bogdan Brunon,

za wybitne osiągnięcia sportowe

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Bielecki Karol Michał, 4. Jachlewski Mateusz Roman, 5. Jurasik Mariusz, 6. Jurecki Bartosz, 7. Jurecki Michał, 8. Kuchczyński Patryk Sławomir, 9. Kuptel Rafał, 10. Kwiatkowski Zbigniew, 11. Lijewski Krzysztof, 12. Lijewski Marcin, 13. Siódmiak Artur Piotr, 14. Szmal Sławomir Bogdan, 15. Tkaczyk Grzegorz, 16. Tłuczyński Tomasz Kazimierz, 17. Weiner Adam, 18. Wleklak Damian Karol.