POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2007 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 11/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Cegielska-Taras Teresa, 2. Kapsa Józefa Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Gośka Maria, 4. Nowacki Wojciech, 5. Szymanowska Elżbieta,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Bakus Halina, 7. Dubel Danuta Anna, 8. Kudaj Justyna, 9. Parczewska Barbara,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Hankiewicz Jan, 11. Jabłońska Elżbieta Anna, 12. Kłębowski Marek Eugeniusz, 13. Miziołek Janina, 14. Piskorski Lucjan, 15. Stanisławski Marian Stanisław, 16. Szyszka Grzegorz, 17. Triemer Paweł Grzegorz, 18. Urbaniak Barbara Wiesława, 19. Wiądzkowicz Wiesław Józef,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości mleczarskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Dąbrowski Jan Stanisław, 21. Jakubowski Bogdan Jacek, 22. Sawicki Marek Jan,

na wniosek Wojewody Małopolskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. ks. Juraszek Marian, 24. ks. Kasprzak Stanisław, 25. ks. Krzystek Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. o. Mikołajczyk Zygmunt,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27.  Chorągwicka Agata, 28. Kaczmarczyk Anna, 29. Krzysztof Renata, 30. Lach Maria, 31. Polańska Magdalena, 32. Znachowska Bożena, 33. Zięba Halina,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Buksa Ryszard Eugeniusz, 35. Kołakowski Mieczysław, 36. Lis Władysław, 37. Malinowski Marek Marian, 38. Międlar Adam Franciszek, 39. Rolski Eugeniusz, 40. Stopyra Mieczysław, 41. Trelka Tadeusz, 42. Ziobro Kazimierz.