POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2007 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 14/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) za zasługi dla rozwoju polskiego sportu odznaczeni zostają

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Buczak Jerzy Bogusław, 2. Kochanowski Marcin Krzysztof, 3. Nowak Maciej Bogdan, 4. Żabczyński Marek.