POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lipca 2007 r. o nadaniu orderów

Rej. 94/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Boczkowski Zbigniew Stanisław, 2. Górski Stanisław Dominik, 3. Hrybacz Janusz Kazimierz, 4. Leśniak Kazimierz Karol, 5. Mucha Bogusław, 6. Naleziński Czesław, 7. Pierzchała Ryszard Tadeusz, 8. Schabowski Stanisław Kazimierz, 9. Stanulewicz Józef, 10. Szczepański Włodzimierz, 11. Targosiński Jan Zdzisław,

pośmiertnie

12. Cabaj Klemens, 13. Zwerełło Władysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Czaczka Ryszard Marian, 15. Grodzińska Wanda Barbara, 16. Kanicka Teresa, 17. Klocek Konstanty, 18. Mazur Bronisława, 19. Nowicki Romuald, 20. Pajda Albin, 21. Raszkiewicz Aurelia, 22. Rolski Jerzy Lech, 23. Sabatowski Krzysztof, 24. Wilczyński Władysław, 25. Wiśniewski Wiesław Iremi, 26. Zając Marian, 27. Żukowski Czesław.