POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 kwietnia 2004 r. o mianowaniu na stopień generała brygady

Nr 111-8-04

Na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, mianuję na stopień generała brygady

Pana pułkownika Macieja Marka HUNIĘ,

Pana pułkownika Pawła Mieczysława PRUSZYŃSKIEGO.