POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 grudnia 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 239/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Europie Środkowej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Janas Zbigniew Piotr,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Jagodziński Andrzej Sławomir, 3. Skrzywanek Paweł Andrzej, 4. Walenta Anna Barbara, 5. Wójcik Igor Marcin,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Floriańczyk Zofia Małgorzata, 7. Śliwowski Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Europie Środkowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Harasiuk Marek.