POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 grudnia 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 194/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia w pracy szkoleniowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Lozano Raul, 2. Świderek Alojzy Antoni,

za wybitne osiągnięcia sportowe

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Bąkiewicz Michał Bogusław, 4. Gacek Piotr Marcin, 5. Gruszka Piotr Łukasz, 6. Grzyb Wojciech Dariusz, 7. Kadziewicz Łukasz, 8. Pliński Daniel Mateusz, 9. Szymański Grzegorz Krzysztof, 10. Świderski Sebastian Krzysztof, 11. Winiarski Michał, 12. Wlazły Mariusz Łukasz, 13. Zagumny Paweł Lech, 14. Żygadło Łukasz Tomasz,

pośmiertnie

15. Gołaś Arkadiusz.