POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 września 2008 r. w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-13-08

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w związku z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, odmawiam powołania Pana Leszka Mirosława HUDAŁY do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.