POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 września 2008 r. o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

nr 1131-13-08

§ 1. Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. powołuję z dniem 4 września 2008 r. Pana Piotra Włodzimierza KOWNACKIEGO na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.