POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 września 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 199/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatelka Republiki Federalnej Niemiec za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy naukowej i kulturalnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Kanthack Arnhild,

obywatele Federacji Rosyjskiej:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za promowanie polskiej kultury i tradycji:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Szykier Natalia,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3.  Gnatyszyna Walentyna, 4. Niechaj Anatol, 5. Piotrowska Jadwiga,

za zasługi w działalności polonijnej, za promowanie polskiej kultury i tradycji:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Ostroumowa Jadwiga, 7. Romanowska Irena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Andrijewskaja Wanda, 9. Borowski Mikołaj,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskich ośrodków niosących pomoc osobom ubogim i potrzebującym

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Hykiel Juliette,

obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-brytyjskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Carby-Hall Joseph Roger,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskich ośrodków niosących pomoc osobom ubogim i potrzebującym

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. Franklin Ann, 13. Rusocki Joanna, 14. Woods Yiolette Sarah.