POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 4/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych odznaczeni zostają

LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI

1. mł. chor. Aleksandrzak Jacek, 2. kpt. Chabski Jarosław Marcin, 3. st. chor. Hadam Robert Tadeusz, 4. chor. szt. Hamala Piotr, 5. sierż. Hinc Piotr Zygmunt, 6. kpt. Idźkowski Maciej, 7. kpt. Kobyliński Andrzej Marek, 8. kpt. Kozieł Mirosław Rafał, 9. por. Krakowiak Marcin Sebastian, 10. kpt. Landsberg Paweł, 11. st. chor. szt. Masel Jan, 12. ppłk Matejuk Grzegorz, 13. kpt. Michałowski Krzysztof, 14. chor. szt. Pawelczyk Jarosław, 15. płk Pawłowski Andrzej, 16. sierż. Podkowski Sebastian Piotr, 17. chor. szt. Stodolny Robert Stanisław, 18. kpt. Twardowski Zbigniew, 19. st. sierż. Tyczyński Krzysztof Adolf.