POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 października 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 321/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Drabik Tadeusz,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Giełczyńska Michalina,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz organizacji kombatanckich

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Broda Józef, 4. Kosiński Edmund, 5. Pieńkowski Mieczysław,

pośmiertnie

6. Romańczuk Kazimierz,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz organizacji kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Biernacik Bronisław, 8. Borkowski Kazimierz, 9. Cembrzyńska-Piłat Krystyna Maria, 10. Chrzan Zdzisław, 11. Chumowiecki Henryk, 12. Czekirda Mieczysław, 13. Kosiek Janina, 14. Krajniak Lesław, 15. Krzysztofik Bronisław, 16. Litwin Franciszek, 17. Ma-chowczyk Elżbieta, 18. Mateńko Kazimierz Ryszard, 19. Siedlecki Tadeusz, 20. Siwiec Eugeniusz, 21. Sopel Jan, 22. Straczycka Krystyna, 23. Szarafin Bogdan,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

24. Szulczewski Jerzy Jan,

za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckich

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Michalska Henryka Kazimiera, 26. Radom Tadeusz, 27. Rusak Marek.