POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 marca 2004 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Nr 112-2-04

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Edyta Joanna BUCZKOWSKA-ŻUK – w Szczecinie

2. Zbigniew CIECHANOWICZ – w Szczecinie

3. Małgorzata Ewa GRZESIK – w Szczecinie

4. Grażyna Anna JEZIOROWSKA – w Katowicach

5. Robert Jacek KIREJEW – w Katowicach

6. Magdalena Ewa MIKŁASZEWICZ – w Szczecinie

7. Michał Jerzy NIEDOPYTALSKI – w Katowicach

8. Iwona Joanna SIUTA – w Szczecinie

9. Małgorzata SOBIESKA – w Katowicach

10. Beata Maria ŚWIDEREK – w Katowicach

11. Halina Bogusława ZARZECZNA – w Szczecinie

12. Elżbieta Romualda ZYWAR – w Szczecinie

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

13. Wacław Jacek MRÓZ – dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi