POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 maja 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-23-09

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję Pana Artura KOTA do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach.