POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 maja 2005 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera

nr 111-11-05

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

nadaję stopień nadbrygadiera

Panu starszemu brygadierowi

Ryszardowi DĄBROWIE

Panu starszemu brygadierowi

Bogdanowi KOŁAKOWSKIEMU

Panu starszemu brygadierowi

Ryszardowi PSUJKOWI

Panu starszemu brygadierowi

Januszowi SKULICHOWI.