POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2011 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 48/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Brandys Anna Józefa, 2. Byrski Edward, 3. Herman Krzysztof, 4. Jakubowicz Jerzy Jacek, 5. Karolewski Kazimierz Franciszek, 6. Rachtan Jadwiga Anna, 7. Ryś Janusz Marian, 8. Stelmach Andrzej Wojciech, 9. Walasek Tomasz Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Ambroziak-Lackowska Bożena Teresa, 11. Darasz Zbigniew, 12. Dyczek Sonia Teresa, 13. Klimek Małgorzata Maria, 14. Kruszniewska-Rydz Zofia Iwona, 15. Łuczyńska Elżbieta Dorota, 16. Mizianty Marek Henryk, 17. Rychlik Urszula Alicja, 18. Sas-Korczyńska Beata, 19. Smyrak Alicja Elżbieta, 20. Weiss Marta Ewa, 21. Zemełka Tomasz Grzegorz, 22. Ziobro Marek Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Bocheńska Stanisława, 24. Buczek Stanisław, 25. Dorsz Jadwiga Franciszka, 26. Górka Waldemar Bogusław, 27. Gruchała Andrzej Ryszard, 28. Kapusta Maria, 29. Nowak-Sadzikowska Jadwiga Stanisława, 30. Ryba Jan, 31. Szuba Aleksandra Maria, 32. Wasilewska Anna, 33. Zawiła Krystyna,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi na rzecz rozwoju hodowli bydła i trzody chlewnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Donica Jan,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Siedlaczek Renata Danuta,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Kozłowicz Bronisław, 37. Mazur Jan Leon, 38. Pizoń Henryk, 39. Pizoń Henryk, 40. Zdybel Aleksander Józef,

na wniosek Wojewody Małopolskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Bednarski Alfred Mirosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Zawartka Jacek Marian,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w krzewieniu idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

43. Cichocka Marianna Łucja, 44. Sijka Adam,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Cybart Jolanta Maria, 46. Dąbrowska Janina, 47. Domosławska Ewa Hanna, 48. Kałużyńska Teresa, 49. Kośla Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Fałata Paulina, 51. Krzywoń Honorata, 52. Maryniak Joanna, 53. Szałkiewicz Dorota, 54. Urbańczyk Liliana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Andrzejewska Henryka Leokadia, 56. Ogieniewski Marek Jan, 57. Przygodzka Wiesława, 58. Siwiec Agnieszka,

za zasługi dla rozwoju psychiatrii

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Jarema Marek Michał, 60. Rzewuska Małgorzata,

za propagowanie nowoczesnych technik i technologii w zakresie optoelektroniki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Natkański Stanisław Zygmunt, 62. Solecki Jerzy Władysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Pawłowski Lech Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Malinowski Bernard Edward,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Sobieraj Maria Róża,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Kurządkowska Agnieszka, 67. Makijenko Piotr, 68. Paczkowska Maria Barbara, 69. Zalewska Alina Barbara,

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Borzewski Jerzy, 71. Hugo-Bader Tadeusz, 72. Krysiak Teresa, 73. Łakomy Maria, 74. Raczyńska Urszula Barbara, 75. Światopełk-Czetwertyński Albert Stanisław, 76. Zawadzki Stanisław.