POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 listopada 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 404/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju i upowszechniania kolarstwa w Polsce:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Lang Czesław Stanisław, 2. Madaj Karol, 3. Mytnik Tadeusz, 4. Piasecki Lech Stanisław, 5. Szczepkowski Zbigniew, 6. Więckowski Marian, 7. Żelaznowski Mieczysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Marciniak Euzebiusz, 9. Kudra Jan, 10. Leśniewski Marek, 11. Rezner Włodzimierz, 12. Sypytkowski Andrzej, 13. Wyrzykowski Krzysztof Wacław,

za zasługi dla rozwoju i upowszechniania kolarstwa w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Kosicki Marek Wacław, 15. Michalak Lechosław, 16. Miłek Dariusz, 17. Wasielewski Lucjusz Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Brzeźny Jan, 19. Jankiewicz Jan, 20. Faltyn Jan, 21. Krejner Grzegorz Jacek, 22. Morozowski Aleksander,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Charucki Henryk, 24. Jaroński Tomasz Józef, 25. Gwiazdowski Grzegorz Krzysztof, 26. Kocińska Agnieszka, 27. Meszka Paweł Józef, 28. Ziemba Paweł Piotr.