POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lipca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 376/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi dla kultury, za osiągnięcia w pracy naukowej i artystycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Blukacz Zbigniew, 2. Furgaliński Zbigniew Teofil, 3. Król Bogdan Jan, 4. Pociecha Adam Marek, 5. Speil Stefan Emil, 6. Węgrzyn Waldemar Artur,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Bierkowski Tomasz, 8. Gajewski Dariusz Edward,

na wniosek Ministra Zdrowia:

za zasługi dla medycyny oraz działalności na rzecz kształcenia podyplomowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Czarnocka Barbara Michalina, 10. Tarnowski Wiesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Jarosz Dorota Alicja, 12. Jeleń Anna Maria,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Bochenek Stanisława, 14. Hrynacz Teresa Maria, 15. Klausa Elżbieta Maria, 16. Łuczywo-Rudy Maria Anna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Jabłońska-Giszter Maria, 18. Karulek Teresa Barbara, 19. Stasiaczek Grażyna Anna, 20. Szymczyk-Nużka Małgorzata, 21. Świątek Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Damczyk Iwona Lucyna, 23. Juchno Anna Irena, 24. Mrowiec-Pawlik Iwona Katarzyna, 25. Piędel Ewa Barbara, 26. Socka Irena Maria,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji wioślarstwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Januszek Robert Paweł,

na wniosek Wojewody Lubuskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Kowalski Piotr Norbert, 29. Pilny Jerzy,

na wniosek Wojewody Łódzkiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Tomczyk Włodzimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Adamusiak Jan, 32. Łukaszewski Jerzy Józef, 33. Warchoł Mariusz Adam,

na wniosek Wojewody Podlaskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. ks. Szebelan Mikołaj,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Michniewicz Marek Leszek,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Betlej Ryszard, 37. Dudziński Władysław Jan, 38. Kolanek Zygmunt, 39. Korytkowski Jerzy Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Pietrzyk Dariusz Andrzej, 41. Ryłyk Andrzej.