o nadaniu odznaczeń

Rej. 36/2007

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 kwietnia 2007 r.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Obrony Narodowej:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za zasługi w służbie w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Wielonarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku oraz Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Libanie:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. płk Dłużniewski Adam Michał, 2. gen. bryg. Górecki Krzysztof Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. kpt. Buchholtz Krzysztof, 4. mjr Ciesielski Adam Ryszard, 5. kpt. Cieślak Piotr, 6. ppłk Jończyk Bogdan Jacek, 7. Kołodziejski Krzysztof, 8. mjr Kujawa Andrzej Józef, 9. ppłk Różyński Andrzej, 10. mjr Rygier Jerzy, 11. mjr Skałbania Marek,

za zasługi w umacnianiu obronności kraju:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. płk Pietruszka Jerzy Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13.  kpt. Danielewicz Dariusz Norbert, 14. płk Kleszcz Sławomir Jacek, 15. mjr Osiński Adam Cezary,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju mleczarstwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 16. Piotrowski Roman, 17. Potrykus Wiesława,

na wniosek Ministra Sprawiedliwości za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 18. Pietras Jan Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Nasiłowski Paweł Grzegorz, 20. Przykopski Bogdan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Budka Jarosław, 22. Furdykoń Stanisław, 23. Kotwica Mariola, 24. Maślona Waldemar, 25. Ożański Piotr, 26. Paczewska Maria Wiesława, 27. Pryga Cezary, 28. Żejmo Krystyna,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego za zasługi dla rozwoju hutnictwa miedzi, za działalność społeczną na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

29. Piotrowski Czesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Zastawny Zenon,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Czerchowski Zygmunt,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Kawalec Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Gradzi Mieczysław Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla społeczności lokalnej:

34. Bachleda-Dorcarz Jan, 35. Kuler Piotr Ignacy, 36. Tokarz Regina Maria,

za zasługi dla rozwoju rzemiosła

37. Danek Andrzej Mikołaj,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Chyc-Magdzin Edward, 39. Wojs Janusz,

za zasługi w krzewieniu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Ogrodnik Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Ogrodnik Andrzej Marian,

na wniosek Wojewody Opolskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Smiatek Jerzy,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Asanowicz Omar, 44. Formela Leonard Henryk, 45. Konopacki Maciej, 46. Milkamanowicz Aleksander Al Raszyd, 47. Smajkiewicz-Murman Dżemila,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Szabanowicz Helena,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: za zasługi dla ochrony zdrowia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Balicka-Burcz Danuta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Badowska Wanda, 51. Łobodzińska-Młynarczyk Elżbieta, 52. Politewicz Tadeusz, 53. Sankowska Ewa,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Mieszkowski Andrzej, 55. Raczyński Leszek, 56. Waszkinel Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Augustyniak Krystyna, 58. Bączek Marianna, 59. Chomicz Jacek, 60. Czajkowski Maciej, 61. Czu-biński Władysław, 62. Dobosz Alina, 63. Gawarkie-wicz Barbara Mirosława, 64. Grola Ewa, 65. Grzelka Iwona Barbara, 66. Hakuć Wacław, 67. Jagoda Edward, 68. Kukliński Krzysztof, 69. Kuriata Mieczysław, 70. Marcinkowski Wojciech Jan, 71. Mędrek Fabian, 72. Pieryszcz Waldemar, 73. Starkowski Wojciech, 74. Torebko Elżbieta, 75. Wysocka Maria, 76. Zdunek Henryk,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla rozwoju rzemiosła, za działalność społeczną

77. Szychowiak Józef,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

78. Ciesielski Ignacy, 79. Firlej Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Baranowski Antoni Stanisław, 81. Figielek Stanisław, 82. Gorszkowiak Ireneusz Marian, 83. Kukulski Władysław, 84. Skorupinski Mieczysław, 85. Wojdyń-ski Piotr,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Kaczor Marian, 87. Kubaczyk Mariusz, 88. Olech-nowski Ryszard,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej za wykazane męstwo i odwagę podczas wykonywania zadań w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Wielonarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku oraz Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Libanie

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

89. st. sierż. szt. Dąbrowski Ryszard, 90. st. sierż. szt. Kordek Zbigniew Antoni, 91. sierż. szt. Majkowski Mirosław Kazimierz, 92. płk Matuszewski Zdzisław, 93. kpt. Szajda Przemysław Tomasz, 94. szer. Wąsik Marcin,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

95. Dubiel Andrzej, 96. Dzierżek Mirosław, 97. Grzybek Damian, 98. Hanf Roman, 99. Kania Zbigniew, 100. Korczyk Marian, 101. Łuszcz Piotr, 102. Nowak Andrzej, 103. Oczkowicz Jacek, 104. Pasiut Zbigniew, 105. Pyrkosz Mariusz, 106. Roman Jan, 107. Rybicki Marek, 108. Siatka Dariusz, 109. Smoter Paweł, 110. Sowa Bogdan, 111. Szula Janusz, 112. Warzocha Stanisław.