POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rej. 139/2006 o nadaniu odznaczeń

z dnia 4 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162), na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostają:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Grinberg Daniel, 2. Jauer Halina Teresa, 3. Kazała Tadeusz Kazimierz, 4. Konwicki Maciej, 5. Menkes Jerzy, 6. Murzynowski Bohdan Józef, 7. Nowosad Marek Grzegorz, 8. Prażmowska Barbara Maria, 9. Rzemek Waldemar Józef, 10. Ważna Jolanta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Baczyński Piotr, 12. Bronikowski Michał, 13. Cygler Maciej, 14. Czerniewicz Maria Jolanta, 15. Dąbkowski Ryszard Marek, 16. Dettloff Tomasz, 17. Domek Bogdan, 18. Dymmel Anna, 19. Falkowska Danuta Władysława, 20. Gajos Krystyna Małgorzata, 21. Gałek Wiesława, 22. Górniak Dorota Agata, 23. Gryc Walentyna, 24. Habrat Anna, 25. Haładus Urszula Józefa, 26. Jakubaszek Małgorzata, 27. Jakubowski Andrzej, 28. Kaczmarek Józef Jerzy, 29. Kasperuk Józef, 30. Kawecka-Magiera Barbara Janina, 31. Kienig Anna, 32. Kopyciński Dariusz Józef, 33. Korzeniowski Mariusz Marian, 34. Lesiak Paweł Marian, 35. Markowska Anna, 36. Marks Emilia Anna, 37. Miśkiewicz Aleksander, 38. Niedbalski Zbigniew, 39. Nowak Jolanta Jadwiga, 40. Nowak Paweł, 41. Porada Stanisław, 42. Ptaszyński Bogusław Mieczysław, 43. Pudek Elżbieta Maria, 44. Rado Robert Bronisław, 45. Rusin Joanna Maria, 46. Skomoroko Barbara Maria, 47. Stomiński Jan, 48. Soboń Irena, 49. Sokołowski Mariusz Paweł, 50. Solarski Wojciech Janusz, 51. Surmacz Beata Iwona, 52. Swoboda Ewa Maria, 53. Szczypkowska Jadwiga, 54. Szotno-Koguc Jolanta Małgorzata, 55. Śleboda Renata, 56. Weiner Agnieszka, 57. Zawadzki Andrzej, 58. Zielińska-Kaniasty Sylwia Julianna.