POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 czerwca 2004 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-5-04

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego:

1. Krzysztof Wiesław CESARZ

2. Jadwiga ŻYWOLEWSKA-ŁAWNICZAK

II. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

3. Anna Małgorzata PELC – w Rzeszowie

4. Roman Jan SKRZYPEK – w Rzeszowie

III. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

5. Elżbieta BARSKA-HERMUT – w Łodzi

6. Natalia Maria BURANDT – w Elblągu

7. Jacek GACEK – w Nowym Sączu

8. Liliana Jolanta GAMBAL – w Jeleniej Górze

9. Marcin Antonio GARCIA FERNANDEZ – w Poznaniu

10. Barbara Bożena GARYCKA – w Opolu

11. Izabela Elżbieta GŁOWACKA-DAMASZKO – w Jeleniej Górze

12. Artur Władysław GRABOWSKI – w Opolu

13. Jarosław Tomasz HALIKOWSKI – w Legnicy

14. Ewa NOWACZYŃSKA – w Elblągu

15. Marzanna Anna PIEKARSKA-DRĄŻEK – w Ostrołęce

16. Medard Janusz RATAJ – w Legnicy

17. Dorota Joanna RZEŹNIOWIECKA – w Łodzi

18. Ewa Agata STECKIEWICZ-OCHOCKA – w Łodzi

19. Krzysztof Tadeusz STĘPIEŃ – w Krośnie

20. Jolanta Ewa STRUMIŁŁO – w Olsztynie

21. Jarosław Adam SZCZECHOWICZ – w Olsztynie

22. Wojciech WACŁAW – w Olsztynie

23. Mirosław Wiesław WIECZORKIEWICZ – w Olsztynie

24. Urszula WIEWIÓRA – w Jeleniej Górze

IV. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

25. Arita Agnieszka MASŁOWSKA – w Kolbuszowej

26. Szczęsny Tomasz SZYMAŃSKI – w Białymstoku