POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów

Rej. 36/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, za osiągnięcia w tworzeniu nowoczesnej działalności terapeutycznej w warunkach penitencjarnych

1. Gordon Maria,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej i resocjalizacji osób pozbawionych wolności:

2. Mackiewicz Henryk, 3. Woźniak Andrzej.