POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 stycznia 2011 r.

nr 112-2-2011

o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578), na wniosek Ministra Sprawiedliwości, nadaję stopień generała Służby Więziennej Panu pułkownikowi Jackowi WŁODARSKIEMU.