POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-34-2006

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Marka GRELĘ z dniem 31 sierpnia 2006 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego — Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.