POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 października 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 200/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatelka Gruzji za zasługi w działalności na rzecz popularyzowania polskiej kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Justyńska Henryka,

obywatel Republiki Indii za zasługi dla rozwoju oświaty, za osiągnięcia w działalności dydaktycznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Dasgupta Shankar,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Państwa Izrael:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-izraelskiej współpracy, za działalność na rzecz zbliżenia między Narodami

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Baran Zeev,

za zasługi w rozwijaniu polsko-izraelskiej współpracy, za działalność na rzecz zbliżenia między Narodami:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Becker Yaron,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Goldberg Herbert Hillel,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Sommerstein Paulina,

obywatele Państwa Izrael:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Weichert Rafael,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Fleischer Wilhelm,

obywatel Państwa Izrael i Stanów Zjednoczonych Ameryki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Weinbaum Laurence,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Zastocki Janusz,

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Piotrowski Jerzy Stanisław, 12. Zastocki Jolanta,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej historii i kultury, za działalność polonijną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. Dombrowski Raymond„

obywatel Syryjskiej Republiki Arabskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-syryjskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14. Hamoui Mohamad Ali,

obywatel Republiki Włoskiej zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi dla rozwoju polskiego sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Vettori Nicola.