POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 października 2005 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów

nr 113-22-05

Na podstawie art. 154 ust. 1 w związku z art. 147 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. z dniem 31 października 2005 r. powołuję w skład Rady Ministrów:

Pana Ludwika DORNA — na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Panią Grażynę GĘSICKĄ — na urząd Ministra Rozwoju Regionalnego

Pana Krzysztofa JURGIELA — na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pana Tomasza Wojciecha LIPCA — na urząd Ministra Sportu

Panią Teresę Krystynę LUBIŃSKĄ — na urząd Ministra Finansów

Pana Stefana MELLERA — na urzędy Ministra Spraw Zagranicznych i Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej

Pana Krzysztofa Stefana MICHAŁKIEWICZA — na urząd Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Pana Andrzeja MIKOSZA — na urząd Ministra Skarbu Państwa

Pana Jerzego POLACZKA — na urząd Ministra Transportu i Budownictwa

Pana Zbigniewa RELIGĘ — na urząd Ministra Zdrowia

Pana Michała SEWERYŃSKIEGO — na urząd Ministra Edukacji i Nauki

Pana Radosława SIKORSKIEGO — na urząd Ministra Obrony Narodowej

Pana Jana SZYSZKO — na urząd Ministra Środowiska

Pana Kazimierza Michała UJAZDOWSKIEGO — na urząd Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pana Zbigniewa WASSERMANNA — na urząd Ministra-członka Rady Ministrów

Pana Piotra Grzegorza WOŹNIAKA — na urząd Ministra Gospodarki

Pana Zbigniewa ZIOBRO — na urząd Ministra Sprawiedliwości