POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 października 2005 r. o powołaniu Prezesa Rady Ministrów

nr 113-21-05

Na podstawie art. 154 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. powołuję Pana Kazimierza MARCINKIEWICZA na urząd Prezesa Rady Ministrów.