POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 marca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 51/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Boczek Michał, 2. Jeziorowski Władysław Jan, 3. Mucha Tadeusz, 4. Straczyński Antoni, 5. Witkowski Jerzy Mieczysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Barylska Janina, 7. Boho Stanisław, 8. Brzozowski Józef, 9. Hryniuk Stefan, 10. Karaś Franciszek Józef, 11. Kieczmerski Marian, 12. Kowalska Hanna Mirosława, 13. Kuhl Zdzisław Marian, 14. Kuprianowicz Wincenty, 15. Lewicki Franciszek, 16. Łaszkiewicz Władysław, 17. Matyka Ludwika, 18. Olszewska Eugenia Maria, 19. ks. Recko Jan, 20. Romanowski Józef, 21. Rybacki Marian, 22. Sarna Edward, 23. Sztuka Józefat Wawrzyniec, 24. Wierzbicka-Kopeć Janina Monika, 25. Zabłocki Lesław Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Ginalska Krystyna Stanisława.