POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 lipca 2009 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

nr 112-21-09

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 115, poz. 959) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mianuję na stopień nadinspektora Policji:

Pana inspektora Policji Krzysztofa GAJEWSKIEGO Pana inspektora Policji Wojciecha OLBRYSIA