POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 lipca 2007 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131-19-07

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 31 lipca 2007 r. powołuję Pana Wojciecha MOJZESOWICZA w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.